Algemene voorwaarden

Wij doen ons uiterste best om u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, in het gehele traject van bestellen, leveren en inrichten tot en met het factureren.

Samen met u maken we van uw party, evenement of andere bijzondere gelegenheid iets moois !  

Er zijn enkele punten waarop wij u graag willen attenderen en waarin wij uw medewerking vragen:

Algemene Huurvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.vanherwijnenverhuur.com .

• Alle door ons verhuurde en in bruikleen geleverde artikelen blijven eigendom van de verhuurder.

• Bij annulering van gehuurde artikelen binnen 7 tot 2 dagen voor levering wordt 25% en binnen 48 uur voor levering 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden €5,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. Contant afrekenen bij de chauffeur kan.

Levering

• Alle door de verhuurder bezorgde artikelen worden op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij anders afgesproken.

• De laad/losplaats dient goed bereikbaar te zijn voor onze wagens, op een verharde ondergrond.

• De plaats waar tenten moeten worden gezet, dient bereikbaar te zijn voor onze wagens, met een max. loopafstand van 10 mtr. Is de afstand groter als 10 mtr dan worden extra kosten in rekening gebracht. De ondergrond voor de tenten dient vlak en veegschoon te zijn.

• Controleer als huurder de goederen bij levering. Klopt er iets niet, bel ons, dan kunnen we het in overleg met u oplossen.

Retour halen

• Alle artikelen worden schoongemaakt terug verwacht, tenzij anders afgesproken (m.u.v. tafellinnen).

• Op de retourdatum dienen de materialen/goederen vanaf 8.30 uur klaar te staan voor verzending op dezelfde wijze als waarop zij geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, op pallet etc.). Is dit niet het geval dan worden er wachttijd/handelingskosten in rekening gebracht.

Zelf afhalen en retour brengen

• Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden, is het risico voor beschadigingen, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder.

• Bij het niet tijdig retourneren van de afgehaalde materialen, worden extra huurkosten per dag in rekening gebracht.

Tenten & parasols

• Het is niet toegestaan om onder onze tenten en parasols eten te bereiden, BBQ-en / bakken / braden / frituren e.d. Dit ivm risico-schade door vetten en geuren.

• Het is niet toegestaan om in onze tenten en parasols confetti en crêpepapier te gebruiken ivm risico op schade door kleurstoffen.

Wij doen voor u de afwas 

• Glaswerk, serviesgoed en bestek behoeven niet afgewassen te zijn bij retourneren, dit is in de huurprijs inbegrepen, mits de materialen wel spoelschoon (ontdaan van drank- en etensresten), en in de daarvoor bestemde kratten/kisten retour komen. Glaswerk en (soep)kommen graag met de opening  naar beneden , in de daarvoor  bestemde kratten plaatsen.

Bij bestelling en levering dranken

• Maximaal 50% van de geleverde verpakkingseenheden mogen retour.

• Bij meer dan 50% retour wordt er (vanaf) €10,00 handelingskosten dranken in rekening gebracht.

• Voor alle verbruiksartikelen geldt, dat deze per verpakkingseenheid in rekening worden gebracht. Is de verpakking aangesproken, geopend of de zegel verbroken (gas of fusten) dan worden deze geheel in rekening gebracht.

Storingen 

• Voor storingen of bijhalen van drank kun u telefonisch contact opnemen met van Herwijnen Verhuur op 06-30201846

Schade

• Schade ontstaan tijdens de huurperiode dient onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld.

• Beschadigingen of manco van de door ons verhuurde en in bruikleen geleverde artikelen worden tegen vervangingswaarde of reparatiekosten berekend.

• Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die geleden is door huurder die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.
De huurder zal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed